Třídní teambuilding


Třídní teambuilding je velmi propracovaným programem, který má výše uvedené situace řešit a to pomocí vyzkoušených a dobře fungujících metod. Pozor, nezaměňujme třídní teambuilding s adaptačním kurzem! Třídní teambuilding se mu sice vzdáleně podobá, ale jeho význam je dosti odlišný. Na rozdíl od adaptačních kurzů, které jsou primárně určeny nově se formujícím kolektivům, třídní teambuilding, konkrétně pak programy Tým a Tým plus jsou určeny stávajícím kolektivům, které:


  • buď nefungují tak, jak by měly
  • ve třídě je nějaký problém
  • ve třídě či na škole se vyskytují ve zvýšené míře nějaké nežádoucí jevy (šikana v nejrůznějších formách, sociální exkluze, vyloučení z kolektivu, návykové látky, krize motivace)
  • nefunguje vztah třídy a pedagogů
  • nebo vše funguje, ale mohlo by ještě lépe

Dobře se připravíme

Protože naši instruktoři se potřebují na Vaši skupinu dobře připravit, vřele doporučujme, aby školní metodik nebo třídní pedagog vlastními slovy popsal problémovou situaci v kolektivu, možná i trochu charakterisku třídy či skupiny. Čím přesněji se Vám popis podaří, tím přesněji Vám "ušijeme program na míru"


Jak to nedělat...

Ještě dovolte poznámku k třídním teambuildingům: Na základě zkušeností organizace STAN i mnoha pedagogů a výchovných poradců, nerealizujeme třídní teambuildingy na konkrétních školách (tedy způsobem, že by naši instruktoři dojeli k Vám na školu realizovat teambuilding). Sice bychom mohli, dokonce by to pro nás bylo i ekonomicky zajímavé, ale dělat to nechceme, neboť takto tyto programy nefungují a neplní svůj účel.

V zažitém prostředí, kde už to jednou nefunguje, lze jen neskutečně obtížně cokoliv měnit. Je pořeba přemístit skupinu do jiného prostředí a tam znovu rozdávat karty a napravovat pokažené vztahy. Na základě našich dlouholetých zkušeností, hodnotíme realizaci teambuildingů (ještě častěji nesprávně nazývaných adaptační kurzy, byť je to jen pomýlení pojmů) v prostorách třídy a školy mnohými poradnami, či jinými organizacemi, jako zbytečné mrhání časem, energií a finančními prostředky. Za tímto názorem si pevně stojíme.


Třídní teambuildingy realizujeme pouze v měsících březen, duben, září, říjen a listopad. Realizace v jiném měsíci není možná kvůli plnému vytížení našich středisek jinými typy školních akcí.


Doporučení:

Mnoho krajů i obcí, ale někdy i stát či jiné instituce, vypisují na tyto a obdobné aktivity velmi často dotační programy. Proto vám doporučujeme obrátit se na město či kraj a v případě že takovýto dotační titul (např. na programy školní prevence) vypisuje, určitě nic nedáte za to, když zkusíte o dotaci požádat. Pokud budete potřebovat pomoci se zpracováním určité části žádosti, obraťte se na nás, rádi vám pomůžeme. Děláme to běžně a máme v této oblasti značné zkušenosti, jenom je nutné obrátit se na nás zavčas, nikoliv den před termínem odevzdání žádosti.

Tým

Základní typ teambuildingového programu pro školy. Vhodný zejména pro kratší pobyty.

Tým plus

Jádro má zcela stejné jako program Tým, liší se pouze zařazením většího množství outdoorových specialit. Vhodné zvolit při delších pobytech.
 
CZčesky | DEdeutsch | ENenglish
© 2006 - 2019 Special Team For Adventure In Nature | Vyrobilo Vergilio